Участь викладачів ХНУ у семінарах та майстер-класах з педагогічної майстерності

Сьогодення вимагає від викладачів закладів вищої освіти адаптації до спілкування on-line, освоєння сучасних технологій та нових програм для проведення якісного дистанційного навчання. З цією метою Центром післядипломної освіти Хмельницького національного університету започатковано курс семінарів та майстер-класів з педагогічної майстерності «Ресурси та методи проведення навчальних занять on-line в умовах карантину» для викладачів університету в 2020-2021 навчальному році. Проведення семінарів заплановано з 1 грудня по 11 грудня 2020 року на платформі Zoom. Враховуючи обмеження кількості учасників у даному сервісі для відеоконференцій, семінари та майстер-класи з найбільш обширною тематикою проводяться двічі, щоби усі бажаючі могли взяти у них участь.

Навчання проводять викладачі ХНУ: деканеса гуманітарно-педагогічного факультету, доцентка Станіславова Людмила Леонідівна; завідувачка кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки, професорка Романовська Людмила Іванівна; доцентка кафедри менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи Соколюк Галина Олександрівна; доцент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій Петровський Сергій Степанович; професорка кафедри германської філології та перекладознавства Скиба Катерина Миколаївна; старша викладачка кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва Білик Вікторія Володимирівна; доцентка кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій Длугунович Наталя Анатоліївна.

Тематика семінарів досить різностороння і направлена на використання абсолютно нових методів викладання та удосконалення системи оцінювання знань:

  • Особливості подолання психолого-педагогічних бар’єрів у взаємодії викладачів і студентів під час on-line навчання на основі трансактного аналізу.
  • Викладач on-line: методи комунікації.
  • Огляд технологій для дистанційного навчання в умовах карантинних заходів.
  • Розвиток та оцінювання мовленнєвих навичок під час навчання on-line.
  • Ресурси та можливості організації навчального процесу (опитування, практичні заняття, лекції) в умовах on-line.
  • Забезпечення самостійної роботи студентів (утому числі у режимі «перевернутого класу»): ресурси та методики.
  • Самостійна робота студентів в умовах змішаного навчання (інноваційні види індивідуальних занять).
  • Проєктна діяльність студентів у дистанційному режимі.
  • Знайомство з програмою Unicheck для перевірки текстів на наявність академічного плагіату.

Користь проведення таких семінарів та майстер-класів підтверджуються активною участю викладачів усіх факультетів та кафедр університету.

 

Відділ зв’язків з громадськістю ХНУ